סקר מדאוס

כיצד אתם יודעים האם בניינכם מנוהל ומתוחזק נכון ?

חברת ניהול מדאוס מעמידה לרשותכם סקר המאפשר לכם לבחון, בכל עת, האם בניינכם מנוהל ומתוחזק נכון. 

באמצעות מענה על הסקר, תוכלו לבחון האם בבניינכם מתקיימים וננקטים הפעולות הדרושות ל: בטיחות אש וחשמל, תחזוקה מונעת, כיסוי ביטוחי, גזברות וניהול כספי הועד ופעילות שוטפת ותקינה של ועד הבית

 

סקר